THE PROCESSION OF THE KING FROM ANGKOR TO BANTEAY CHHMAR

ក្បួនដង្ហែព្រះមហាក្សត្រប្រហែលយាងចេញពីអង្គរទៅបន្ទាយឆ្មារ

ចម្លាក់នៅជ្រុងឦសាននេះ (ថែវខាងកើតស្លាបខាងជើង និងថែវខាងជើងស្លាបខាងកើត) ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវ​ខ្លះបានគិតថា ប្រហែលជាបរិយាយអំពីក្បួនដង្ហែរបស់ព្រះមហាក្សត្រយាងចេញពីក្រុងអង្គរ ឆ្ពោះទៅកាន់ទីតាំង​ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារសព្វថ្ងៃ ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពរបស់បុត្រព្រះអង្គព្រះនាមស្រិន្ទ្រកុមារ និងសញ្ជកទាំងបួនដែល​បានបូជាជីវិតប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវឈ្លានពានចាម។ ចម្លាក់នៅថែវខាងកើតស្លាបខាងជើងនេះចែកចេញ​​ជាពីរឋាន៖ នៅឋានខាងលើ យើងសង្កេតឃើញមានបុរសម្នាក់រលុបមុខទំនងជាព្រះមហាក្សត្រ អមដោយព្រះមហេសី​ពីរព្រះអង្គ​គង់​ក្នុងរាជរថកង់ប្រាំមួយ​អូសដោយមនុស្ស។​​​​​ ក្នុងក្បួនដង្ហែនេះផងដែរ មា​នស្រ្តីឋានៈខ្ពស់បីនាក់ជិះអង្រឹង​ស្នែង  ព្រះភ្លើង​ដែលត្រូវបានគេដាក់ក្នុងមណ្ឌបតូចមួយរចនាយ៉ាងល្អ និងសែងដោយរាជបរិវារពីរជួរ ព្រមទាំងហែហម​ជាកិត្តិយស ដោយអ្នកកាន់ក្លស់ និងផ្លិត។ ​ផ្នែកខាងក្រោយព្រះភ្លើង គឺវត្ថុសក្ការៈផ្សេងទៀត​​ និងកងទ័ពជាច្រើនដែល​ដឹកនាំដោយ​មេទ័ពធំម្នាក់។

​ចំណែកឋានខាងក្រោមវិញ​ ពិពណ៌នាអំពីការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងភស្តុភាជាច្រើន ក្រុមតន្រី្ត​ ទ័ពសេះ ទ័ពថ្មើជើង ហើយចំណុចមួយគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងក្បួននេះផងដែរ គឺមានរទេះអូសដោយមនុស្សដែលទំនងជាមានឈ្មោះតាម​សម័យបុរាណថា “រទេះជើង” ។ រទេះប្រភេទនេះ មានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងឈើកែវ​សម័យទំនើប (សូមទស្សនា សាច់រឿងចម្លាក់បន្តនៅថែវខាងជើងស្លាបខាងកើត)

THE PROCESSION OF THE KING FROM ANGKOR TO BANTEAY CHHMAR

According to some scholars, two series of the bas-relief in the Northeast part (Eastern gallery, North part and Northern gallery, East part) may depict the king’s procession from Angkor to the location that may be the present-day Banteay Chhmar temple, to celebrate the funeral of his son Srindra Kumara and four major generals who sacrificed their life to fight against the invading Cham enemies.

The bas-relief in the north part of the East Gallery is divided into two parts: in the upper part we see a man with a damaged face, most likely a king, accompanied by two queens, in a six-wheeled cart drawn by men.​​ We also see in the procession three high-ranking women sitting on the palanquins, sacred fire placed in a small pavilion well-designed and carried by royal servants, and​ accompanied by group of honorees holding parasols and fans, and behind the sacred fire, other sacred royal objects and several armies led by a general.

The lower part describes the transporting of food, musician, cavalry and infantry. One of the most notable points in the procession is the cart dragged by man that is most likely the ancient name of the rickshaw. This type of cart is similar to modern rickshaw used in Shanghai.

国王率军从吴哥到班迭奇玛

一些学者认为,东北部(东面长廊雕刻北区和北部长廊雕刻东区)的两组雕刻可能描绘的是国王率领军队从吴哥到达现在的班迭奇玛寺的位置,为其儿子斯林德拉·库马拉和在抗击占婆军队侵略战争中牺牲的四位将领举行葬礼。

东部长廊雕刻北区的浮雕分为两部分:上半部分可以看到一位面容模糊的男子(很有可能是国王),与两位王后一起,乘坐一辆由人力拉动的六轮车辇。队伍中还有三位女性高官坐在轿子上,圣火放在一个精致的亭子里由御仆们抬着,一群手持华盖和宫扇的伺从陪同左右,圣火后方还有其他王家圣物,以及由一名大将军率领下的几支军队。

下半部分,描绘的是运输食物、乐队、骑兵和步兵的场景。队伍中最值得注意的是一辆由人拉动的车子,这很有可能就是古时候的人力车,类似于近代上海的黄包车。

Scroll top