THE LEPER KING AND RELIGIOUS CEREMONIES IN THE ROYAL PALACE

ស្តេចគម្លង់ និងពិធីសាសនាក្នុងព្រះបរមរាជវាំង

នៅទីតាំងនេះ យើងសង្កេតឃើញមានសាច់រឿងចំនួនពីរត្រូវបានឆ្លាក់បង្ហាញនៅលើជញ្ជាំង។ រឿងទី​មួយដែល ជារឿងសំខាន់ពិពណ៌នាពីត្បូងទៅជើង ទំនងជាព្រេងកថាទាក់ទងនឹងរឿង “នគរគោកធ្លក”។ រឿងដើមពីអតីត​កាលពុំដឹងសេចក្ដីប្រាកដយ៉ាងណានៅឡើយ។ ប៉ុន្តែសម័យក្រោយមកក៏មានការនិទានរឿងកំណើតពូជពង្សខ្មែរ ដែលអ្នកស្រុក​អង្គរតែងដំណាលតៗគ្នាមកថា បន្ទាប់ពីព្រះថោងបានអភិសេកជាមួយនាងនាគរួចមក ស្តេចភូជង្គនាគដែលជា​បិតា​ក្មេកបានបឺតទឹក និងប្រើកន្ទុយ​ក្រវៀសទឹកពង្រីកដែនគោកតូចមួយដែលមានតែដើមធ្លក​មួយដើម ឱ្យក្លាយទៅជា ”នគរគោកធ្លក” ជាចំណងដៃសម្រាប់កូន។ ក្នុងចេតនាប្រព្រឹត្តិផ្ទុយពីបណ្តាំបិតាក្មេកដែល​ហាមមិនឱ្យសង់រូបព្រហ្មនោះ ព្រះថោងបានសង់រូបព្រះព្រហ្មគ្រប់ច្រកល្ហក តាំងពីខ្លោងទ្វាររហូតដល់កំពូលប្រាសាទ ដែលជាហេតុបង្កឱ្យមានជម្លោះ​ប្រយុទ្ធគ្នារវាងព្រះថោងនឹងស្តេចនាគ ដូចឃើញក្នុងចម្លាក់នៅទីនេះស្រាប់។ ព្រះថោង​បានសម្លាប់ស្តេចនាគ ហើយ​ឈាមនាគដែលបានខ្ទាតមកប្រឡាក់លើព្រះកាយ ធ្វើឱ្យព្រះអង្គធ្លាក់ខ្លួនប្រឈួនកើតជារោគ​ឃ្លង់ពេញខ្លួន។ សាច់រឿង​ស្តេច​គម្លង់នេះ​ ប្រហែលផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រតិមាមួយអង្គ ដែលគង់នៅលើលានស្តេចគម្លង់ ខាងជើងលានជល់ដំរី។ ភស្ដុ​តាងវិទ្យាសាស្រ្តមួយទៀតបន្ថែមពីលើរឿងព្រេងដែលអ្នកស្រុកអង្គរនិយាយតៗគ្នាអំពីនគរគោកធ្លក គឺការប្រទះ​ឃើញ​ដើមធ្លកចំណាស់មួយដើម ក្នុងរណ្តៅកំណាយស្រាវជ្រាវនៅបាត “ប្រាសាទភិមានអាកាស” ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០០៩ ដែល​ដឹកនាំដោយលោក Jacques GAUGHER ។ លើសពីនេះទៀត ខាងលិចប្រាសាទបាយ័ននេះផ្ទាល់ក៏មានវត្តមួយ​ឈ្មោះ​ថាវត្តព្រះអង្គគោកធ្លកផងដែរ។ ភស្តុតាងផ្សេងៗទាំងនេះអាចឱ្យយើងសន្និដ្ឋាន​បឋមថា នគរគោកធ្លកប្រហែល​ជាមាន​ទីតាំងនៅអង្គរធំនេះផ្ទាល់តែម្តង។

សាច់រឿងទីពីរ ស្ថិតនៅលើជញ្ជាំងផ្នែកខាងត្បូង ពុំទាក់ទងគ្នានឹងរឿងខាងលើទេ ទំនងបរិយាយពីវត្តមាន​ព្រះមហាក្សត្រអមដោយព្រះមហេសីទាំងពីរព្រះអង្គ គង់ក្នុងព្រះពន្លាជាអធិបតីក្នុងពិធីសាសនាអ្វីមួយ ដែលមានក្រុម​តន្រ្តី អ្នករបាំ (ផ្នែកកណ្តាលនៃផ្ទាំងចម្លាក់) ប្រគំ និងរាំថ្វាយដល់ព្រះ ឬអាទិទេព។​ ​ផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្ទាំងចម្លាក់​ប្រហែលបង្ហាញពិធីទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលមានបង្ហាញព្រះសង្ឃចំនួនពីរអង្គ និមន្តមកឆាន់ក្នុងពិធី​សាសនា​មួយដែលពុំបានដឹងថាជាបុណ្យអ្វី។

THE LEPER KING AND RELIGIOUS CEREMONIES IN THE ROYAL PALACE

We can observe, in this bas-relief, two different scenes.  The first one, from South to North, is most likely depicting the legend related to Nokor Kork Thlok (Kork Thlok Kingdom), one of the most recognized legends speaking of the origins of the Khmer people. People of Angkor used to say that after Preah Thong married Neang Neak (Princess Naga), the father-in-law, Naga King – named Phu Chong Neak – sucked the water and used the tail to divert the water, expanding a small mainland with only one Thlok tree into a Nokor Kork Thlok as weeding present for children. Intending to react to the proclamation of the father-in-law, who forbade the construction of Brahma, Preah Thong erected Brahma figures everywhere, from the gate to the top of the temple, which, as depicted on the bas-relief, caused a conflict between Preah Thong and the Naga King. We can see here that Preah Thong already killed the Naga King, and the blood of the Naga spilled on his body made him got leprosy. The story of the leper king may be related to a statue that sits on the terrace of the leper king at the North of the elephant terrace. Beside the legend about Nokor Kork Thlok that Angkor people used to spread, we have scientific evidence with the discovery, in 2009, of a Thlok tree in an excavation led by Jacques GAUGHER at the bottom of the Phimeanakas Temple. Moreover, the pagoda called Wat Preah Ang Kork Thlok to the West of the Bayon temple is another witness. All these evidences may let us suppose that the kingdom of Kork Thlok could be located within Angkor Thom area.

The second scene, not related to the first one and located on the South wall, most probably depicts the king accompanied by his two wives, sitting in the pavilion and presiding over a religious ceremony with music group and dance to the gods or deities (middle part of the bas-relief). The lower part of the bas-relief probably displays a Buddhist ceremony featuring two monks chanting in an unknown ritual.

癞王与皇宫的宗教仪式

可以看出,这幅长廊石雕描绘了两个不同的场景。第一个场景,从南至北,描绘的是关于Kork Thlok王国的传说,这也是在说起高棉人起源时,最为人熟知的传说之一。吴哥人常说, Preah Thong王子与娜迦国公主Neang Neak(龙女)结婚后,其岳父,娜迦国王吸水并用尾巴搅水,将原本只有一棵Thlok树的小岛扩展成了Kork Thlok王国,作为女儿的聘礼。Preah Thong违反岳父禁止雕刻梵天神像的禁令,Preah Thong在从寺庙石门到寺庙顶端的地方到处矗立梵天神像。如雕刻所示,由此二人产生了严重冲突。此处可以看到,Preah Thong王子将娜迦国王杀死,国王的鲜血溅到他身上,导致他罹患麻风病。这个故事可能与坐在北边斗象台上的癞王雕像有关。除了吴哥人相传的有关Kork Thlok王国传说以外,我们也找到了科学佐证。2009年,在雅克·高格尔(Jacques Gaucher)的带领下,人们在空中宫殿地下挖掘出一棵Thlok树。此外,位于巴戎寺以西的Kork Thlok国王塔也是一大佐证。或许,我们可以根据以上所有证据认定Kork Thlok王国可能就位于大吴哥内。

第二个场景位于南墙,内容与第一个场景无关,可能描绘的是国王在王后王妃的陪同下,坐在亭子里主持一个宗教仪式,席间伴有乐队演奏(浮雕中部)和祭神舞蹈。石雕的下半部分可能展示的是某个佛教仪式,两位高僧在念经,具体不详。

Scroll top